Privacy Policy

 Acest site este proprietatea Sc Bestware Solutions.SRL Această politică de confidenţialitate este concepută pentru a vă informa în legătură cu practicile noastre în ceea ce priveşte colectarea, utilizarea şi divulgarea de informaţii pe care le puteţi oferi prin intermediul acestui site. Vă rugăm să citiţi această politică de confidenţialitate înainte de a utiliza sau de a trimite informaţii către acest site.

Consimţământul dvs.

Prin folosirea acestui site, sunteţi de acord cu termenii acestei Politici de confidenţialitate. De fiecare dată când trimiteţi informaţii prin intermediul acestui site, sunteţi de acord cu colectarea, utilizarea şi divulgarea de informaţii, în conformitate cu această Politică de Confidenţialitate.

Despre copii

Acest site nu este destinat minorilor cu vârsta sub 18 ani. Noi nu vom colecta date cu caracter personal prin intermediul acestui site de la vizitatorii care se încadrează în această grupă de vârstă. Încurajăm părinţii să discute cu copiii lor cu privire la utilizarea internetului şi în legătură cu informaţiile pe care le divulgă către site-uri.

Colectarea activă de informaţii

La fel ca multe alte site-uri web, acest site poate colecta în mod activ informaţii de la dvs., vizitatorii săi, atât prin intermediul unor întrebări specifice cât şi prin posibilitatea de a comunica direct cu noi prin e-mail sau formulare de feedback. Unele dintre informaţiile pe care le trimiteţi pot fi date cu caracter personal, în sensul Legii nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date („Legea 677/2001″), adică, date care conduc la identificarea dvs, putând fi corelate în mod unic cu dvs., precum numele complet, adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon. Uneori, anumite zone ale acestui site vă pot solicita să trimiteţi informaţii pentru a beneficia de caracteristicile specifice (de exemplu, abonarea la buletinul informativ), sau participarea la o anumită activitate (precum un chestionar). Veţi fi informat la fiecare punct de colectare a informaţiilor care sunt informaţiile obligatorii şi ce informaţii sunt opţionale. Totuşi, vă rugăm să reţineţi, că, dacă vă decideţi să nu furnizaţi aceste informaţii, este posibil să nu puteţi utiliza anumite caracteristici ale acestui web-site. Website-ul www.bestware.ro prelucrează datele cu caracter personal pentru scopuri specifice şi limitate, despre care vă vom informa atunci când vă sunt solicitate informaţii. Website-ul www.bestware.ro păstrează datele dumneavoastră numai atâta timp cât este rezonabil necesar pentru fiecare scop şi în conformitate cu orice cerinţe aplicabile, juridice sau etice, privind păstrarea raportărilor sau a documentaţiei. Orice corespondenţă cu  noi este păstrată strict confidenţial

Colectarea pasivă de informaţii

Pe măsură ce navigaţi pe acest site, anumite informaţii anonime pot fi colectate pasiv (adică, sunt colectate fără ca dvs. să furnizaţi informaţii în mod activ), folosind tehnologii diverse, precum cookie-uri, tag-uri Internet sau Web beacons, şi de colectare a datelor de navigaţie (fişiere jurnal, jurnale de server, clickstream). Browser-ul dvs. de internet transmite automat către acest site unele din aceste informaţii anonime, precum adresa URL a Website-ului din care aţi intrat şi adresa Protocolului Internet (IP) precum şi versiunea browser-ului pe care o foloseşte computerul dumneavoastră în prezent. Acest site poate colecta, de asemenea, informaţii anonime de la computerul dumneavoastră prin intermediul cookie-urilor şi tag-urilor Internet sau web beacons. Puteţi alege opţiunea ca browser-ul dvs. să vă notifice atunci când este trimis un cookie sau să refuze complet orice cookie, dar este posibil ca anumite caracteristici ale acestui site să nu funcţioneze fără cookie-uri.

Acest site poate utiliza şi combina aceste informaţii anonime colectate pasiv pentru a oferi servicii mai bune vizitatorilor site-ului, pentru a personaliza site-ul pe baza preferinţelor dvs., pentru a compila şi analiza statistici şi tendinţe şi de altfel, pentru a administra şi a îmbunătăţi site-ul pentru a fi utilizat de către dumneavoastră. Astfel de informaţii nu sunt combinate cu informaţiile de identificare personală colectate în alte locaţii din site, cu excepţia cazului în care aţi fost de acord.

Utilizarea şi divulgarea informaţiilor

Cu excepţia cazului în care este specificat de o manieră diferită, putem folosi informaţiile dvs. pentru a îmbunătăţi conţinutul site-ului nostru, pentru a personaliza site-ul în conformitate cu preferinţele dvs., pentru a vă comunica informaţii, pentru scopuri de marketing şi cercetare şi pentru scopurile specificate în această politică de confidenţialitate, iar acceptarea prezentei politici de confidenţialitate reprezintă acordul dvs. expres cu privire la toate acestea.

Dacă furnizaţi acestui site date cu caracter personal, putem combina astfel de date cu alte informaţii colectate în mod activ, dacă nu este precizat altfel la punctul de colectare. Vom lua măsuri rezonabile pentru a preveni ca datele cu caracter personal să nu fie combinate cu alte informaţii colectate pasiv.

Vom prelucra toate informaţiile dobândite prin intermediul acestui site, inclusiv acelea care nu sunt date cu caracter personal, cu respectarea legislaţiei aplicabile. Prin urmare, vă recomandăm să manifestaţi o atenţie şi grijă deosebită atunci când decideţi ce fel de informaţii/date cu caracter personal transmiteţi către acest site. În ciuda tuturor măsurilor de securitate adoptate, nici o transmisie de date prin intermediul Internetului nu este 100% sigură.

Colectarea, utilizarea şi divulgarea de informaţii prevăzute în această Politică de Confidenţialitate pot implica un transfer de informaţii către jurisdicţii situate în afara României, a căror legislaţie este posibil să nu prevadă un nivel de protecţie similar cu cel din România, însă aşa cum am menţionat mai sus, ne vom asigura că aceşti terţi oferă garanţii suficiente de a prelucra datele cu caracter personal în conformitate cu această Politică de Confidenţialitate şi cu legislaţia aplicabilă. Prin exprimarea acordului cu privire la această Politică de Confidenţialitate sunteţi de acord ca datele dvs. cu caracter personal să fie transferate şi dezvăluite în conformitate cu această Politică de Confidenţialitate.

Drepturile în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal

Prin această Politică de Confidenţialitate sunteţi informat/ă cu privire la drepturile de care beneficiaţi în temeiul Legii 677/2001, şi anume: dreptul de a fi informat/ă cu privire la prelucrare, dreptul de a avea acces la date, dreptul de a interveni asupra datelor, dreptul de a vă opune la prelucrarea datelor, dreptul de a nu fi supus/ă unei decizii individuale, dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal şi/sau justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, fie prin poştă la adresa menţionată mai jos, fie prin e-mail.

Securitate

Website-ul www.bestware.ro se angajează să ia toate măsurile de securitate de ordin tehnic şi organizatoric pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum şi împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală.

Link-uri către alte site-uri

Acest site poate conţine link-uri sau trimiteri către alte site-uri pentru care nu se aplică această Politică de Confidenţialitate. Vă recomandăm să citiţi Politica de Confidenţialitate a fiecărui site pe care îl vizitaţi.

Cum să ne contactaţi

Dacă aveţi orice întrebări, comentarii, solicitări, sau preocupări în legătură cu această Politică de Confidenţialitate sau cu modul în care sunt tratate informaţiile din acest site, sau dacă doriţi să renunţaţi la primirea de comunicări viitoare, vă rugăm să ne contactaţi

Modificări ale acestei Politici de confidenţialitate

În cazul în care această Politică de Confidenţialitate va suferi modificări, politica revizuită va fi postată pe acest site. Vă rugăm să verificaţi periodic, şi mai ales înainte de a furniza orice informaţii de identificare personală. Această Politică de Confidenţialitate a fost revizuită la data de  20 Ianurie 2016.